Surgical intervention for esophageal atresia in patients with trisomy 18

Eriko Nishi, Shigeru Takamizawa, Kenji Iio, Yasumasa Yamada, Katsumi Yoshizawa, Tomoko Hatata, Takehiko Hiroma, Seiji Mizuno, Hiroshi Kawame, Yoshimitsu Fukushima, Tomohiko Nakamura, Tomoki Kosho

Research output: Contribution to journalArticle

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Surgical intervention for esophageal atresia in patients with trisomy 18'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences