Suppression of indomethacin-induced apoptosis in the small intestine due to Bach1 deficiency

Akihito Harusato, Yuji Naito, Tomohisa Takagi, Kazuhiko Uchiyama, Katsura Mizushima, Yasuko Hirai, Shinya Yamada, Toshifumi Tuji, Hiroyuki Yoriki, Ryusuke Horie, Ken Inoue, Kohei Fukumoto, Osamu Handa, Takeshi Ishikawa, Satoshi Kokura, Yukiko Minamiyama, Hiroshi Ichikawa, Akihiko Muto, Kazuhiko Igarashi, Toshikazu Yoshikawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Suppression of indomethacin-induced apoptosis in the small intestine due to Bach1 deficiency'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds