Subependymoma in the lateral ventricle manifesting as intraventricular hemorrhage

Yousuke Akamatsu, Akihiro Utsunomiya, Shinsuke Suzuki, Toshiki Endo, Ichiro Suzuki, Shinjitsu Nishimura, Masayuki Ezura, Hiroyoshi Suzuki, Hiroshi Uenohara, Teiji Tominaga

Research output: Contribution to journalArticle

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Subependymoma in the lateral ventricle manifesting as intraventricular hemorrhage'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences