Subaru Hyper Suprime-Cam Survey for an optical counterpart of GW170817

Nozomu Tominaga, Masaomi Tanaka, Tomoki Morokuma, Yousuke Utsumi, Masaki S. Yamaguchi, Naoki Yasuda, Masayuki Tanaka, Michitoshi Yoshida, Takuya Fujiyoshi, Hisanori Furusawa, Koji S. Kawabata, Chien Hsiu Lee, Kentaro Motohara, Ryou Ohsawa, Kouji Ohta, Tsuyoshi Terai, Fumio Abe, Wako Aoki, Yuichiro Asakura, Sudhanshu BarwayIan A. Bond, Kenta Fujisawa, Satoshi Honda, Kunihito Ioka, Youichi Itoh, Nobuyuki Kawai, Ji Hoon Kim, Naoki Koshimoto, Kazuya Matsubayashi, Shota Miyazaki, Tomoki Saito, Yuichiro Sekiguchi, Takahiro Sumi, Paul J. Tristram, J. Gem Collaboration

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Subaru Hyper Suprime-Cam Survey for an optical counterpart of GW170817'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences