Study of proton- and deuteron-induced spallation reactions on the long-lived fission product 93Zr at 105 MeV/nucleon in inverse kinematics

Shoichiro Kawase, Keita Nakano, Yukinobu Watanabe, He Wang, Hideaki Otsu, Hiroyoshi Sakurai, Deuk Soon Ahn, Masayuki Aikawa, Takashi Ando, Shouhei Araki, Sidong Chen, Nobuyuki Chiga, Pieter Doornenbal, Naoki Fukuda, Tadaaki Isobe, Shunsuke Kawakami, Tadahiro Kin, Yosuke Kondo, Shunpei Koyama, Shigeru KubonoYukie Maeda, Ayano Makinaga, Masafumi Matsushita, Teiichiro Matsuzaki, Shin'Ichiro Michimasa, Satoru Momiyama, Shunsuke Nagamine, Takashi Nakamura, Megumi Niikura, Tomoyuki Ozaki, Atsumi Saito, Takeshi Saito, Yoshiaki Shiga, Mizuki Shikata, Yohei Shimizu, Susumu Shimoura, Toshiyuki Sumikama, Pär Anders Söderström, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Takeda, Satoshi Takeuchi, Ryo Taniuchi, Yasuhiro Togano, Jun'Ichi Tsubota, Meiko Uesaka, Yasushi Watanabe, Kathrin Wimmer, Tatsuya Yamamoto, Koichi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticle

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Study of proton- and deuteron-induced spallation reactions on the long-lived fission product <sup>93</sup>Zr at 105 MeV/nucleon in inverse kinematics'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy