Sr2TMO3 (TM = Ni, Co) compounds with 1D TM-O chains

Makoto Ohtani, Hideo Kishida, Keisuke Hirota, Homare Sakurada, Naoyuki Kawamoto, Yasukazu Murakami, Kazunori Ueno, Jobu Matsuno, Yoichi Okimoto, Takayuki Makino, Yuzaburo Segawa, Yoshinori Tokura, Daisuke Shindo, Hiroshi Okamoto, Masashi Kawasaki

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sr<sub>2</sub>TMO<sub>3</sub> (TM = Ni, Co) compounds with 1D TM-O chains'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science