Special section on extremely advanced optical transmission technologies and transmission optical fiber technologies towards exabit era

Masataka Nakazawa, Toshio Morioka, Masatoshi Suzuki, Norio Kashima, Yoshinari Awaji, Masaharu Ohashi, Masanori Koshiba, Kazuhide Nakajima, Shu Namiki, Kiyoshi Fukuchi, Shoichiro Matsuo, Itsuro Morita, Kazushige Yonenaga, Kazi Sarwar Abedin

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Special section on extremely advanced optical transmission technologies and transmission optical fiber technologies towards exabit era'. Together they form a unique fingerprint.