Sox9 expression during fracture repair

Yuko Shintaku, Takashi Murakami, Takeshi Yanagita, Noriaki Kawanabe, Tomohiro Fukunaga, Kiyomi Matsuzaki, Setsuko Uematsu, Yasuhiro Yoshida, Hiroshi Kamioka, Teruko Takano-Yamamoto, Kenji Takada, Takashi Yamashiro

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sox9 expression during fracture repair'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences