Simulation study of γγ → hh in a photon collider

Tohru Takahashi, Nozomi Maeda, Katsumasa Ikematsu, Keisuke Fujii, Eri Asakawa, Daisuke Harada, Shinya Kanemura, Yoshimasa Kurihara, Yasuhiro Okada

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Simulation study of γγ → hh in a photon collider'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy