Serum oxidized low-density lipoprotein levels and risk of colorectal cancer: A case-control study nested in the Japan Collaborative Cohort Study

Koji Suzuki, Yoshinori Ito, Kenji Wakai, Miyuki Kawado, Shuji Hashimoto, Hideaki Toyoshima, Masayo Kojima, Shinkan Tokudome, Norihiko Hayakawa, Yoshiyuki Watanabe, Koji Tamakoshi, Sadao Suzuki, Kotaro Ozasa, Akiko Tamakoshi, M. Mori, Y. Motohashi, I. Tsuji, Y. Nakamura, H. Iso, H. MikamiY. Inaba, Y. Hoshiyama, H. Suzuki, H. Shimizu, S. Kikuchi, A. Koizumi, T. Kawamura, T. Miki, C. Date, K. Sakata, T. Nose, T. Yoshimura, K. Fukuda, N. Okamoto, H. Shio, Y. Ohno, T. Kitagawa, T. Kuroki, K. Tajima, T. Shimamoto, H. Tanaka, S. Hisamichi, M. Nakao, T. Suzuki, T. Hashimoto, T. Ishibashi

Research output: Contribution to journalArticle

45 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Serum oxidized low-density lipoprotein levels and risk of colorectal cancer: A case-control study nested in the Japan Collaborative Cohort Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences