Serum carotenoids and mortality from lung cancer: A case-control study nested in the Japan Collaborative Cohort (JACC) Study

Yoshinori Ito, Kenji Wakai, Koji Suzuki, Akiko Tamakoshi, Nao Seki, Masahiko Ando, Yoshikazu Nishino, Takaaki Kondo, Yoshiyuki Watanabe, Kotaro Ozasa, Yoshiyuki Ohno, Mitsuru Mori, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo Mikami, Shuji Hashimoto, Yutaka Inaba, Yoshiharu HoshiyamaHiroshi Suzuki, Hiroyuki Shimizu, Hideaki Toyoshima, Shinkan Tokudome, Shogo Kikuchi, Akio Koizumi, Takashi Kawamura, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Norihiko Hayakawa, Takesumi Yoshimura, Katsuhiro Fukuda, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kuroki, Kazuo Tajima, Kei Nakachi, Takashi Shimamoto, Heizo Tanaka, Shigeru Hisamichi, Masahiro Nakao, Takaichiro Suzuki, Tsutomu Hashimoto, Teruo Ishibashi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

52 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Serum carotenoids and mortality from lung cancer: A case-control study nested in the Japan Collaborative Cohort (JACC) Study'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Food Science