Separated transcriptomes of male gametophyte and tapetum in rice: Validity of a laser microdissection (LM) microarray

Keita Suwabe, Go Suzuki, Hirokazu Takahashi, Katsuhiro Shiono, Makoto Endo, Kentaro Yano, Masahiro Fujita, Hiromi Masuko, Hiroshi Saito, Tomoaki Fujioka, Fumi Kaneko, Tomohiko Kazama, Yoko Mizuta, Makiko Kawagishi-Kobayashi, Nobuhiro Tsutsumi, Nori Kurata, Mikio Nakazono, Masao Watanabe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

99 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Separated transcriptomes of male gametophyte and tapetum in rice: Validity of a laser microdissection (LM) microarray'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences