SCUBA-2 Ultra Deep Imaging EAO Survey (STUDIES): Faint-end Counts at 450 μm

Wei Hao Wang, Wei Ching Lin, Chen Fatt Lim, Ian Smail, Scott C. Chapman, Xian Zhong Zheng, Hyunjin Shim, Tadayuki Kodama, Omar Almaini, Yiping Ao, Andrew W. Blain, Nathan Bourne, Andrew J. Bunker, Yu Yen Chang, Dani C.Y. Chao, Chian Chou Chen, David L. Clements, Christopher J. Conselice, William I. Cowley, Helmut DannerbauerJames S. Dunlop, James E. Geach, Tomotsugu Goto, Linhua Jiang, Rob J. Ivison, Woong Seob Jeong, Kotaro Kohno, Xu Kong, Chien Hsu Lee, Hyung Mok Lee, Minju Lee, Michał J. Michałowski, Iván Oteo, Marcin Sawicki, Douglas Scott, Xin Wen Shu, James M. Simpson, Wei Leong Tee, Yoshiki Toba, Elisabetta Valiante, Jun Xian Wang, Ran Wang, Julie L. Wardlow

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'SCUBA-2 Ultra Deep Imaging EAO Survey (STUDIES): Faint-end Counts at 450 μm'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy