Role of Aspergillus oryzae rolA in PBSA degradation

Toru Takahashi, Hiroshi Maeda, Sachiyo Yoneda, Shinsaku Ohtaki, Yohei Yamagata, Fumihiko Hasegawa, Masayuki Machida, Ryoji Ishioka, Katsuya Gomi, Keietsu Abe, Tasuku Nakajima

Research output: Contribution to conferencePaper

Fingerprint Dive into the research topics of 'Role of Aspergillus oryzae rolA in PBSA degradation'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science