RoboCup rescue project

Satoshi Tadokoro, Hiroaki Kitano, Tomoichi Takahashi, Itsuki Noda, Hitoshi Matsubara, Atsushi Shinjoh, Tetsuhiko Koto, Ikuo Takeuchi, Hironao Takahashi, Fumitoshi Matsuno, Mitsunori Hatayama, Masayuki Ohta, Masayuki Tayama, Takeshi Matsui, Toshiyuki Kaneda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'RoboCup rescue project'. Together they form a unique fingerprint.