Response of the Ionosphere-Plasmasphere Coupling to the September 2017 Storm: What Erodes the Plasmasphere so Severely?

Yuki Obana, Naomi Maruyama, Atsuki Shinbori, Kumiko K. Hashimoto, Mariangel Fedrizzi, Masahito Nosé, Yuichi Otsuka, Nozomu Nishitani, Tomoaki Hori, Atsushi Kumamoto, Fuminori Tsuchiya, Shoya Matsuda, Ayako Matsuoka, Yoshiya Kasahara, Akimasa Yoshikawa, Yoshizumi Miyoshi, Iku Shinohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Response of the Ionosphere-Plasmasphere Coupling to the September 2017 Storm: What Erodes the Plasmasphere so Severely?'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences