Reduced host resistance and Th1 response to Cryptococcus neoformans in interleukin-18 deficient mice

Kazuyoshi Kawakami, Yoshinobu Koguchi, Mahboob Hossain Qureshi, Yuki Kinjo, Satomi Yara, Akiko Miyazato, Masashi Kurimoto, Kiyoshi Takeda, Shizuo Akira, Atsushi Saito

Research output: Contribution to journalArticle

42 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reduced host resistance and Th1 response to Cryptococcus neoformans in interleukin-18 deficient mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences