Radical cystectomy for invasive bladder cancer: Results of multi-institutional pooled analysis

Atsushi Takahashi, Taiji Tsukamoto, Ken Ichi Tobisu, Nobuo Shinohara, Kazunari Sato, Yoshihiko Tomita, Shu Ichi Komatsubara, Osamu Nishizawa, Tatsuo Igarashi, Hiroyuki Fujimoto, Hayakazu Nakazawa, Hideki Komatsu, Yoshiki Sugimura, Yoshinari Ono, Masao Kuroda, Osamu Ogawa, Yoshihiko Hirao, Tadashi Hayashi, Tomoyasu Tsushima, Yoshiyuki KakehiYoichi Arai, Sho Ichi Ueda, Masayuki Nakagawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

52 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Radical cystectomy for invasive bladder cancer: Results of multi-institutional pooled analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences