Questionnaire survey on the process of specialty training in neurology in Japan

Masahiro Sonoo, Kazutoshi Nishiyama, Tetsuo Ando, Katsuro Shindo, Takashi Kanda, Masashi Aoki, Satoshi Kamei, Seiji Kikuchi, Susumu Kusunoki, Norihiro Suzuki, Gen Sobue, Kenji Nakashima, Hideo Hara, Koichi Hirata, Hidehiro Mizusawa, Hiroyuki Murai, Miho Murata, Hideki Mochizuki, Ryosuke Takahashi, Jun Ichi Kira

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Questionnaire survey on the process of specialty training in neurology in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences