Quantitative analysis of peripheral benzodiazepine receptor in the human brain using PET with 11C-AC-5216

Michie Miyoshi, Hiroshi Ito, Ryosuke Arakawa, Hidehiko Takahashi, Harumasa Takano, Makoto Higuchi, Masaki Okumura, Tatsui Otsuka, Fumitoshi Kodaka, Mizuho Sekine, Takeshi Sasaki, Saori Fujie, Chie Seki, Jun Maeda, Ryuji Nakao, Ming Rong Zhang, Toshimitsu Fukumura, Masayasu Matsumoto, Tetsuya Suhara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Quantitative analysis of peripheral benzodiazepine receptor in the human brain using PET with <sup>11</sup>C-AC-5216'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences