Quantitative analysis of hydrogen in SiO2/SiN/SiO2 stacks using atom probe tomography

Yorinobu Kunimune, Yasuhiro Shimada, Yusuke Sakurai, Masao Inoue, Akio Nishida, Bin Han, Yuan Tu, Hisashi Takamizawa, Yasuo Shimizu, Koji Inoue, Fumiko Yano, Yasuyoshi Nagai, Toshiharu Katayama, Takashi Ide

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Quantitative analysis of hydrogen in SiO<sub>2</sub>/SiN/SiO<sub>2</sub> stacks using atom probe tomography'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy