Quality of life with gefitinib in patients with EGFR-mutated non-small cell lung cancer: Quality of life analysis of north east Japan study group 002 trial

Satoshi Oizumi, Kunihiko Kobayashi, Akira Inoue, Makoto Maemondo, Shunichi Sugawara, Hirohisa Yoshizawa, Hiroshi Isobe, Masao Harada, Ichiro Kinoshita, Shoji Okinaga, Terufumi Kato, Toshiyuki Harada, Akihiko Gemma, Yasuo Saijo, Yuki Yokomizo, Satoshi Morita, Koichi Hagiwara, Toshihiro Nukiwa

Research output: Contribution to journalArticle

74 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Quality of life with gefitinib in patients with EGFR-mutated non-small cell lung cancer: Quality of life analysis of north east Japan study group 002 trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences