Ptf1a, a bHLH transcriptional gene, defines GABAergic neuronal fates in cerebellum

Mikio Hoshino, Shoko Nakamura, Kiyoshi Mori, Takeshi Kawauchi, Mami Terao, Yoshiaki V. Nishimura, Akihisa Fukuda, Toshimitsu Fuse, Naoki Matsuo, Masaki Sone, Masahiko Watanabe, Haruhiko Bito, Toshio Terashima, Christopher V.E. Wright, Yoshiya Kawaguchi, Kazuwa Nakao, Yo Ichi Nabeshima

Research output: Contribution to journalArticle

331 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ptf1a, a bHLH transcriptional gene, defines GABAergic neuronal fates in cerebellum'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences