Protein stabilization utilizing a redefined codon

Kazumasa Ohtake, Atsushi Yamaguchi, Takahito Mukai, Hiroki Kashimura, Nobutaka Hirano, Mitsuru Haruki, Sosuke Kohashi, Kenji Yamagishi, Kazutaka Murayama, Yuri Tomabechi, Takashi Itagaki, Ryogo Akasaka, Masahito Kawazoe, Chie Takemoto, Mikako Shirouzu, Shigeyuki Yokoyama, Kensaku Sakamoto

Research output: Contribution to journalArticle

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Protein stabilization utilizing a redefined codon'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds