Proposal for a Risk-Based Categorization of Uterine Carcinosarcoma

Koji Matsuo, Yutaka Takazawa, Malcolm S. Ross, Esther Elishaev, Mayu Yunokawa, Todd B. Sheridan, Stephen H. Bush, Merieme M. Klobocista, Erin A. Blake, Tadao Takano, Tsukasa Baba, Shinya Satoh, Masako Shida, Yuji Ikeda, Sosuke Adachi, Takuhei Yokoyama, Munetaka Takekuma, Shiori Yanai, Satoshi Takeuchi, Masato NishimuraKeita Iwasaki, Marian S. Johnson, Masayuki Yoshida, Ardeshir Hakam, Hiroko Machida, Paulette Mhawech-Fauceglia, Yutaka Ueda, Kiyoshi Yoshino, Hiroshi Kajiwara, Kosei Hasegawa, Masanori Yasuda, Takahito M. Miyake, Takuya Moriya, Yoshiaki Yuba, Terry Morgan, Tomoyuki Fukagawa, Tanja Pejovic, Tadayoshi Nagano, Takeshi Sasaki, Abby M. Richmond, Miriam D. Post, Mian M.K. Shahzad, Dwight D. Im, Hiroshi Yoshida, Takayuki Enomoto, Kohei Omatsu, Frederick R. Ueland, Joseph L. Kelley, Rouzan G. Karabakhtsian, Lynda D. Roman

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Proposal for a Risk-Based Categorization of Uterine Carcinosarcoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences