Pressure effect on ferromagnet UTeS

Shugo Ikeda, Hironori Sakai, Tatsuma D. Matsuda, Naoyuki Tateiwa, Dai Aoki, Yoshiya Homma, Akio Nakamura, Etsuji Yamamoto, Yoshinobu Shiokawa, Masato Hedo, Yoshiya Uwatoko, Yoshinori Haga, Yoshichika Onuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pressure effect on ferromagnet UTeS'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy