Predictors of the need for pacemaker implantation after the Cox maze IV procedure for atrial fibrillation

Naoki Masaki, Shunsuke Kawamoto, Naotaka Motoyoshi, Osamu Adachi, Kiichiro Kumagai, Satoshi Kawatsu, Yukihiro Hayatsu, Shintaro Katahira, Katsuhiro Hosoyama, Masatoshi Akiyama, Yoshikatsu Saiki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Predictors of the need for pacemaker implantation after the Cox maze IV procedure for atrial fibrillation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences