Post-ICSI cytoskeletal dynamics during fertilization

Shinichi Hayasaka, Yukihiro Terada, Junko Morita, Masahito Tachibana, Yuki Shima-Morito, Tomoko Kakoi-Yoshimoto, Soichi Nakamura, Takashi Murakami, Nobuo Yaegashi, Kunihiro Okamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Post-ICSI cytoskeletal dynamics during fertilization'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences