Post-ERCP pancreatitis

Shinju Arata, Tadahiro Takada, Koichi Hirata, Masahiro Yoshida, Toshihiko Mayumi, Morihisa Hirota, Masamichi Yokoe, Masahiko Hirota, Seiki Kiriyama, Miho Sekimoto, Hodaka Amano, Keita Wada, Yasutoshi Kimura, Toshifumi Gabata, Kazunori Takeda, Keisho Kataoka, Tetsuhide Ito, Masao Tanaka

Research output: Contribution to journalArticle

40 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Post-ERCP pancreatitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences