Plasma extravasation induced by dietary supplemented histamine in histamine-free mice

Hiroshi Ohtsu, Atsuo Kuramasu, Satoshi Tanaka, Tadashi Terui, Noriyasu Hirasawa, Masahiro Hara, Yoko Makabe-Kobayashi, Noboru Yamada, Kazuhiko Yanai, Eiko Sakurai, Mikiko Okada, Kazuo Ohuchi, Atsushi Ichikawa, Andras Nagy, Takehiko Watanabe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

61 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Plasma extravasation induced by dietary supplemented histamine in histamine-free mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences