Plant Aurora kinases interact with and phosphorylate transcription factors

Mai Takagi, Takuya Sakamoto, Ritsuko Suzuki, Keiichirou Nemoto, Takeshi Obayashi, Takeshi Hirakawa, Tomoko M. Matsunaga, Daisuke Kurihara, Yuko Nariai, Takeshi Urano, Tatsuya Sawasaki, Sachihiro Matsunaga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Plant Aurora kinases interact with and phosphorylate transcription factors'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology