Phytosterols dissolved in diacylglycerol oil reinforce the cholesterol-lowering effect of low-dose pravastatin treatment

Masao Takeshita, Yoshihisa Katsuragi, Masatoshi Kusuhara, Kenji Higashi, Emiko Miyajima, Kyoichi Mizuno, Kenta Mori, Tatsuo Obata, Reiko Ohmori, Fumitaka Ohsuzu, Yoshimitsu Onodera, Junko Sano, Shojiro Sawada, Shinji Tabata, Ichiro Tokimitsu, Kazuichi Tomonobu, Takeshi Yamashita, Takuji Yasukawa, Atsushi Yonemura, Haruo Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Phytosterols dissolved in diacylglycerol oil reinforce the cholesterol-lowering effect of low-dose pravastatin treatment'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences