Phase II study of oral fludarabine phosphate in relapsed indolent B-cell non-Hodgkin's lymphoma

Kensei Tobinai, Takashi Watanabe, Michinori Ogura, Yasuo Morishima, Yoshiaki Ogawa, Ken Ichi Ishizawa, Hironobu Minami, Atae Utsunomiya, Masafumi Taniwaki, Takashi Terauchi, Shigeru Nawano, Masaki Matsusako, Yoshihiro Matsuno, Shigeo Nakamura, Shigeo Mori, Yasuo Ohashi, Masaki Hayashi, Taku Seriu, Tomomitsu Hotta

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    31 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Phase II study of oral fludarabine phosphate in relapsed indolent B-cell non-Hodgkin's lymphoma'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences