Peroxynitrite augments fibroblast-mediated tissue remodeling via myofibroblast differentiation

Tomohiro Ichikawa, Hisatoshi Sugiura, Akira Koarai, Satoru Yanagisawa, Masae Kanda, Atsushi Hayata, Kanako Furukawa, Keiichiro Akamatsu, Tsunahiko Hirano, Masanori Nakanishi, Kazuto Matsunaga, Yoshiaki Minakata, Masakazu Ichinose

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Peroxynitrite augments fibroblast-mediated tissue remodeling via myofibroblast differentiation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences