Pembrolizumab plus lenalidomide and dexamethasone in treatment-naive multiple myeloma (KEYNOTE-185): subgroup analysis in Japanese patients

Naoki Takezako, Hiroshi Kosugi, Morio Matsumoto, Shinsuke Iida, Takayuki Ishikawa, Yukio Kondo, Kiyoshi Ando, Hirokazu Miki, Itaru Matsumura, Kazutaka Sunami, Takanori Teshima, Hiromi Iwasaki, Yasushi Onishi, Masahiro Kizaki, Koji Izutsu, Dai Maruyama, Kensei Tobinai, Razi Ghori, Mohammed Farooqui, Jason LiaoPatricia Marinello, Kenji Matsuda, Yasuhiro Koh, Takashi Shimamoto, Kenshi Suzuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pembrolizumab plus lenalidomide and dexamethasone in treatment-naive multiple myeloma (KEYNOTE-185): subgroup analysis in Japanese patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences