Parity as a factor affecting the white-coat effect in pregnant women: The BOSHI study

Mami Ishikuro, Taku Obara, Hirohito Metoki, Takayoshi Ohkubo, Noriyuki Iwama, Mikiko Katagiri, Hidekazu Nishigori, Yoko Narikawa, Katsuyo Yagihashi, Masahiro Kikuya, Nobuo Yaegashi, Kazuhiko Hoshi, Masakuni Suzuki, Shinichi Kuriyama, Yutaka Imai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Parity as a factor affecting the white-coat effect in pregnant women: The BOSHI study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences