P53- and mevalonate pathway-driven malignancies require Arf6 for metastasis and drug resistance

Ari Hashimoto, Tsukasa Oikawa, Shigeru Hashimoto, Hirokazu Sugino, Ayumu Yoshikawa, Yutaro Otsuka, Haruka Handa, Yasuhito Onodera, Jin Min Nam, Chitose Oneyama, Masato Okada, Mitsunori Fukuda, Hisataka Sabe

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    34 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'P53- and mevalonate pathway-driven malignancies require Arf6 for metastasis and drug resistance'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences