Overview of the epidemiology of pancreatic cancer focusing on the JACC Study

Dongmei Qiu, Michiko Kurosawa, Yingsong Lin, Yutaka Inaba, Tsuyoshi Matsuba, Shogo Kikuchi, Kiyoko Yagyu, Yutaka Motohashi, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo Mikami, Yoshiharu Hoshiyama, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Shimizu, Hideaki Toyoshima, Shinkan Tokudome, Yoshinori ItoShuji Hashimoto, Akio Koizumi, Takashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Norihiko Hayakawa, Takesumi Yoshimura, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Yoshiyuki Ohno, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kuroki, Kazuo Tajima

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

59 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Overview of the epidemiology of pancreatic cancer focusing on the JACC Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science