Occurrence of Borrelia garinii oculo-neuroborreliosis in Japan

Motohiro Yukitake, Yasuo Kuroda, Kazuhiro Kurohara, Makoto Matsui, Akinari Yasuda, Yoshie Matsui, Shinji Oono, Koichi Kimura, Emiko Isogai

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    1 Citation (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Occurrence of Borrelia garinii oculo-neuroborreliosis in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine and Dentistry