Novel dimerization mode of the human Bcl-2 family protein Bak, a mitochondrial apoptosis regulator

Hongfei Wang, Chie Takemoto, Ryogo Akasaka, Tomomi Uchikubo-Kamo, Seiichiro Kishishita, Kazutaka Murayama, Takaho Terada, Lirong Chen, Zhi Jie Liu, Bi Cheng Wang, Sumio Sugano, Akiko Tanaka, Makoto Inoue, Takanori Kigawa, Mikako Shirouzu, Shigeyuki Yokoyama

Research output: Contribution to journalArticle

36 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Novel dimerization mode of the human Bcl-2 family protein Bak, a mitochondrial apoptosis regulator'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences