New result on the production of 277Cn by the 208Pb + 70Zn Reaction

Takayuki Sumita, Kouji Morimoto, Daiya Kaji, Hiromitsu Haba, Kazutaka Ozeki, Ryutaro Sakai, Akira Yoneda, Atsushi Yoshida, Hiroo Hasebe, Kenji Katori, Nozomi Sato, Yasuo Wakabayashi, Shin Ichi Mitsuoka, Shin Ichi Goto, Masashi Murakami, Yoshiki Kariya, Fuyuki Tokanai, Keita Mayama, Mirei Takeyama, Toru MoriyaEiji Ideguchi, Takayuki Yamaguchi, Hidetoshi Kikunaga, Junsei Chiba, Kosuke Morita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'New result on the production of <sup>277</sup>Cn by the <sup>208</sup>Pb + <sup>70</sup>Zn Reaction'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy