Nationwide surveillance of parenteral antibiotics containing meropenem activities against clinically isolated strains in 2012

Keizo Yamaguchi, Yoshikazu Ishii, Kazuhiro Tateda, Morihiro Iwata, Naoki Watanabe, Masaaki Shinagawa, Hiroyuki Kayaba, Masahiko Kimura, Akira Suwabe, Mitsuo Kaku, Yuko Abe, Keiji Kanemitsu, Nobuyuki Taniguchi, Masami Murakami, Shigefumi Maesaki, Toru Kawamura, Fumio Nomura, Masaharu Watanabe, Harushige Kanno, Hajime HoriuchiYoko Tazawa, Shigemi Kondo, Shigeki Misawa, Hiromu Takemura, Hideki Nakashima, Takayuki Matsuto, Yoshinori Fujimoto, Shiomi Ishigo, Hirokazu Gotoh, Osamu Watanabe, Tetsuya Yagi, Nami Shimaoka, Hiroshige Mikamo, Yuka Yamagishi, Naohisa Fujita, Toshiaki Komori, Satoshi Ichiyama, Seiji Kawano, Akifumi Nakayama, Fumihiko Nakamura, Hisashi Kohno, Saori Fukuda, Nobuchika Kusano, Motoko Nose, Michiya Yokozaki, Makoto Onodera, Koji Murao, Kiyoshi Negayama, Tatsuya Nishimiya, Hitoshi Miyamoto, Akira Matsunaga, Hisae Yoshimura, Shigeru Kohno, Katsunori Yanagihara, Kazufumi Hiramatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nationwide surveillance of parenteral antibiotics containing meropenem activities against clinically isolated strains in 2012'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences