Multifunctional alloys obtained via a dislocation-free plastic deformation mechanism

Takashi Saito, Tadahiko Furuta, Jung Hwan Hwang, Shigeru Kuramoto, Kazuaki Nishino, Nobuaki Suzuki, Rong Chen, Akira Yamada, Kazuhiko Ito, Yoshiki Seno, Takamasa Nonaka, Hideaki Ikehata, Naoyuki Nagasako, Chihiro Iwamoto, Yuuichi Ikuhara, Taketo Sakuma

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    769 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Multifunctional alloys obtained via a dislocation-free plastic deformation mechanism'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences