Multicenter study of FK 037 in chronic respiratory infection

Rinzo Soejima, Yoshito Niki, Niro Okimoto, Osamu Moriya, Akira Watanabe, Yushi Nakai, Yoshihiro Honda, Shigeo Takizawa, Mikae Nakamura, Kaoru Shimada, Yasuyuki Sano, Norihisa Akiyama, Yasuko Tanaka, Hiroyuki Kobayashi, Susumu Sakayori, Hiroshi Miura, Fumio Matsumoto, Takeo Imai, Koji Yoshikawa, Shigeki OdagiriYoshihiro Hirai, Yasuhiro Yoshiike, Midori Sumitomo, Nobuki Aoki, Toshihiko Takeuchi, Yasuo Yamada, Hidekazu Hanaki, Makoto Kawakami, Fumio Miki, Nobuhiro Narita, Keiichi Mikasa, Masayoshi Sawaki, Toshiharu Matsushima, Makoto Kimura, Takao Sasaki, Yukio Matsumoto, Yuji Sugimoto, Jiro Takahara, Jiro Fujita, Tadashi Kamei, Hozumi Yamada, Osamu Kato, Yosuke Aoki, Kaimei Nakahara, Kohei Hara, Shigeru Kohno, Hironobu Kaga, Keizo Matsumoto, Hiroshi Watanabe, Akemi Ohmori, Moritoshi Akiyama, Yoshiaki Utsunomiya, Kazunori Oishi, Tsuyoshi Nagatake, Masaru Nasu, Yoichiro Goto, Tohru Yamazaki

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    9 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Multicenter study of FK 037 in chronic respiratory infection'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences