Multi-band, multi-epoch observations of the transiting warm Jupiter wasp-80b

Akihiko Fukui, Yui Kawashima, Masahiro Ikoma, Norio Narita, Masahiro Onitsuka, Yoshifusa Ita, Hiroki Onozato, Shogo Nishiyama, Haruka Baba, Tsuguru Ryu, Teruyuki Hirano, Yasunori Hori, Kenji Kurosaki, Kiyoe Kawauchi, Yasuhiro H. Takahashi, Takahiro Nagayama, Motohide Tamura, Nobuyuki Kawai, Daisuke Kuroda, Shogo NagayamaKouji Ohta, Yasuhiro Shimizu, Kenshi Yanagisawa, Michitoshi Yoshida, Hideyuki Izumiura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Multi-band, multi-epoch observations of the transiting warm Jupiter wasp-80b'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy