MRI-based flow dynamics analysis in patients with cerebral aneurysm

Tomohiro Kawaguchi, Shinjitsu Nishimura, Masayuki Kanamori, Emiko Hori, Ichiyo Shibahara, Shingo Yonezawa, Noriko Maeda, Kenya Sato, Hiroshi Midorikawa, Tatsuya Sasaki, Michiharu Nishijima

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'MRI-based flow dynamics analysis in patients with cerebral aneurysm'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences