MiniTAO/MAX38 first light: 30-Micron band observations from the ground-based telescope

Tomohiko Nakamura, Takashi Miyata, Shigeyuki Sako, Kentaro Asano, Mizuho Uchiyama, Toshihiko Tanabe, Mizuki Yoneda, Yoshifusa Ita, Takashi Onaka, Hirokazu Kataza, Tsutomu Aoki, Mamoru Doi, Toshihiro Handa, Daisuke Kato, Kimiaki Kawara, Kotaro Kohno, Masahiro Konishi, Shintaro Koshida, Takeo Minezaki, Natsuko MitaniKentaro Motohara, Ryo Ohsawa, Takao Soyano, Masuo Tanaka, Ken'Ichi Tarusawa, Koji Toshikawa, Yuzuru Yoshii

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'MiniTAO/MAX38 first light: 30-Micron band observations from the ground-based telescope'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science