Melanocytes contribute to the vasculature of the choroid

Hirotoshi Shibuya, Ryutaro Watanabe, Akiteru Maeno, Kaoru Ichimura, Masaru Tamura, Shigeharu Wakana, Toshihiko Shiroishi, Koji Ohba, Kazuhisa Takeda, Hiroshi Tomita, Shigeki Shibahara, Hiroaki Yamamoto

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Melanocytes contribute to the vasculature of the choroid'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences