Magnetoresistance and de Haas-van Alphen Effect in YRu2Si2

Haruhisa Ikezawa, Masahiro Takashita, Takao Ebihara, Kazuyuki Motoki, Rikio Settai, Noriaki Kimura, Yoshichika Ōnuki, Hitoshi Sugawara, Tadashi Fukuhara, Kunihiko Maezawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Magnetoresistance and de Haas-van Alphen Effect in YRu<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy