LST-2, a human liver-specific organic anion transporter, determines methotrexate sensitivity in gastrointestinal cancers

Takaaki Abe, Michiaki Unno, Tohru Onogawa, Taro Tokui, Tohru Noriko Kondo, Rie Nakagomi, Hisanobu Adachi, Koh Fujiwara, Mitsunori Okabe, Takehiro Suzuki, Kazuo Nunoki, Eiichi Sato, Masayuki Kakyo, Toshiyuki Nishio, Junichi Sugita, Naoki Asano, Masayuki Tanemoto, Makoto Seki, Katsuhiko Ono, Yoshiaki KondoKenichi Shiiba, Masanori Suzuki, Haruo Ohtani, Tooru Shimosegawa, Kazuie Iinuma, Hiroshi Nagura, Sadayoshi Ito, Seiki Matsuno

Research output: Contribution to journalArticle

275 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'LST-2, a human liver-specific organic anion transporter, determines methotrexate sensitivity in gastrointestinal cancers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences